nyelvtanfolyam
Aktuális nyelvtanfolyamaink
Angol nyelvtanfolyam
Német nyelvtanfolyam
Francia nyelvtanfolyam
Olasz nyelvtanfolyam
Spanyol nyelvtanfolyam
Nyelvkönyvek
Áraink
Galéria
Rólunk mondták
Ajándékutalvány
nyelviskola
nyelvtanfolyam
Vállalati nyelvoktatás
Egyéni oktatás
Külföldi nyelvtanulás
Nyelvvizsga
nyelviskolaKezdőlap arrow Német nyelvtanfolyam arrow Német szintrendszer

Német szintrendszer

Nyelviskolánk német szintrendszere

Szint kódja
 Modulok megnevezése
Szint megnevezése
Tankönyv
KER A1
N1-N2
Kezdő
Themen Aktuell I.
KER A2-B1
N3-N4
Középhaladó
Themen Aktuell II.
KER B1
 N5-N6 
Haladó 
Themen Aktuell III.
KER B1-B2    
   
    N7-N8    
Felsőhaladó 
Themen Kompass/1.
KER B2    
 N9-N10 
Középfokú nyelvvizsga előkészítő 
Themen Kompass/2.
KER C1 
 N11-N12
Felsőfokú nyelvvizsga előkészítő/1
Auf neuen wegen
  

A nyelvtanulás és a nyelvoktatás hatékonyságának növelése már évtizedekkel ezelőtt közös európai célként fogalmazódott meg. Nagyrészt az Európai Tanács kezdeményezésére egységbe foglalták a nyelvoktatással kapcsolatos alapelveket, mely szerint kialakult a nyelvtanulás különböző szintjeinek megfelelő Közös európai referenciakeret. Ennek megfelelően Nyelviskolánkban is a következő alapelvek érvényesülnek az órákon:

  • Hallott szöveg értése írásban és szóban

  • Olvasott szöveg értése írásban és szóban

  • Interakció írásban és szóban

  • Nyelvtani szerkezetek elsajátítása

  • Szókincsbővítés

Iskolánkban német nyelvtanulás esetén 6 modulon keresztül folyik az oktatás kezdő szinttől a felsőfokú nyelvvizsga előkészítő szintig.

Egy nyelvi modul 2 szintet tartalmaz. Egy modul 100-120 óra alatt vehető át intenzitástól függően.

A modulok elvégzésével megszerezhető kompetenciák

KER A1 / Kezdő szint

Megszerezhető kompetenciák 

Modulnak megfelelő kompetencia leírása

lexikális

Alapvető szókincse van, amely bizonyos konkrét szituációkra vonatkozóan különálló szavakból és fordulatokból áll.

grammatikai

Néhány egyszerű nyelvtani szerkezetet és mondatfajta betanult készletét korlátozott mértékben alkalmazza.

fonológiai

Betanult szavakat és fordulatok nagyon korlátozott készletének kiejtését meg tudják érteni olyan anyanyelvű beszélők, akik megszokták már, hogy a nyelvüket beszélőkkel foglalkoznak.

helyesírási

Le tud másolni ismert szavakat és rövid fordulatokat pl. egyszerű jeleket, vagy instrukciókat, mindennapi tárgyak nevét és rendszeresen használt állandósult fordulatokat.

SZOCIOLINGVISZTIKAI

Képes alapvető társadalmi érintkezésre a legegyszerűbb mindennapi udvarias üdvözlési, búcsú-zási, bemutatkozási formulák használatával. Tud kérést, köszönetet, sajnálkozást stb. kifejezni.

PRAGMATIKAI

Szavakat, illetve szócsoportokat össze tud kapcsolni nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal.
 

KER A2 – B1 / Középhaladó szint

Megszerezhető kompetenciák 

Modulnak megfelelő kompetencia leírása

lexikális

Elegendő szókincse van alapvető kommunikációs szükségletek kifejezésére, szókincse van ahhoz, hogy boldoguljon egyszerű szükséghelyzetekben.

grammatikai

Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, de még rendszeresen elkövet alapvető hibákat, pl. hajlamos összekeverni az igeidőket, azonban rendszeresen világos, hogy mit próbál elmondani.

fonológiai

A kiejtés az észrevehető idegen akcentus ellenére általában elég tiszta ahhoz, hogy érthető legyen, de a beszélgetőpartnereknek időnként ismétlést kell kérniük. 

helyesírási

Le tud másolni mindennapi témákra vonatkozó rövid mondatokat, elfogadhatóan, bár nem kifogástalan helyesírással le tud írni rövid szavakat, amelyek szóbeli szókincséhez tartoznak.

SZOCIOLINGVISZTIKAI

El tud boldogulni rövid társalgási beszélgetéssel, mindennapi udvarias üdvözlési és megszólítási formák használatával. Tud meghívást tenni, elfogadni, bocsánatot kérni, illetve elfogadni, javaslatot tenni, illetve elfogadni. Tud alapvető nyelvi funkciókat használni, azokra reagálni. Egyszerű módon ki tud fejezni véleményt, valamint rá tud kérdezni ezekre. Egyszerűen, de hatékonyan tud társas érintkezést fenntartani, a legegyszerűbb közismert kifejezések használatával és az alapvető szokások követésével.

PRAGMATIKAI

A főbb pontok egyszerű felsorolásával el tud mondani egy történetet, és leírást tud adni valamiről.

KER B1 / Haladó szint

Megszerezhető kompetenciák 

Modulnak megfelelő kompetencia leírása

lexikális

Elegendő szókincse van ahhoz, hogy le tudjon bonyolítani ismerős helyzeteket, és témákat illető, begyakorolt, mindennapi tranzakciókat.

grammatikai

Egyenes vonalvezetésű elbeszélést, vagy leírást meglehetősen folyékonyan tud előadni, főbb pontok líneáris sorba rendezésével.

fonológiai

A kiejtés tisztán érthető, bár időnként nyilvánvaló az idegen akcentus, és alkalmanként helytelen kiejtés is előfordul.

helyesírási

Tud folyamatos szöveget írni, amely általában mindvégig érthető.

SZOCIOLINGVISZTIKAI

A nyelvi funkciók széles körét tudja alkalmazni, illetve reagálni tud rájuk. Ismeri a lényeges udvariassági szokásokat, és azoknak megfelelően viselkedik. Ismeri és észreveszi a jeleket, amelyek azokra a legfontosabb különbségekre utalnak, amelyek a saját és célnyelvi közösségben uralkodó hagyományok, szokások, értékek és meggyőződések között fennállnak.

PRAGMATIKAI

Egyenes vonalvezetésű elbeszélést, vagy leírást meglehetősen folyékonyan tud előadni, főbb pontok líneáris sorba rendezésével.

KER B1 – B2 / Felsőhaladó  szint

Megszerezhető kompetenciák 

Modulnak megfelelő kompetencia leírása

lexikális

Elegendő szókincse van ahhoz, hogy némi körülírással ki tudja magát fejezni a legtöbb olyan témában, amely összefügg saját mindennapi életével, mint pl. család, hobbi, munka, utazás, aktuális események.

grammatikai

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonsággal kezeli a nyelvet. Nem követ el olyan hibákat, amelyek félreértésekhez vezetnek.

fonológiai

A kiejtés tisztán érthető, bár időnként nyilvánvaló az idegen akcentus, és alkalmanként helytelen kiejtés is előfordul.

helyesírási

A helyesírás, a központozás és a szöveg elrendezése elég helyes ahhoz, hogy követhető legyen.

SZOCIOLINGVISZTIKAI

Lépést tud tartani a csoportos eszmecserével, és hozzá tud szólni még akkor is, ha a beszéd gyors. Kapcsolatot tud fenntartani anyanyelvű beszélőkkel anélkül, hogy akaratlanul megnevettetné vagy idegesítené őket. Adott helyzetekben megfelelően ki tudja fejezni magát, és nem követ el durva hibát.

PRAGMATIKAI

Egyenes vonalvezetésű elbeszélést folyékonyan tud előadni, a kohéziós eszközök korlátozott kö-rét használni tudja megnyilatkozásainak érthető, koherens beszéddé való szervezéséhez.

KER B2 / Középfokú nyelvvizsga előkészítő szint

Megszerezhető kompetenciák 

Modulnak megfelelő kompetencia leírása

lexikális

Saját szakterületén, és a legtöbb általános témában jó szókinccsel rendelkezik. Variálni tudja a megfogalmazás módját, de a lexikai hiányok miatt néha tétovázásra és körülírásra kényszerül.

grammatikai

Jó grammatikai biztonság  időnként kisebb mondatszerkezeti hibák, nyelvbotlások, vagy nem szisztematikus hibák még előfordulhatnak, de ezek ritkák és utólag gyakran kijavíthatók.

fonológiai

Elsajátította a tiszta, természetes kiejtést és hanglejtést.

helyesírási

Tud világosan érthető folyamatos szöveget írni, a szöveg elrendezésre és tagolásra vonatkozó hagyományos normák figyelembevételével. A helyesírás és központozás elfogadhatóan helyes, de anyanyelvi hatás jeleit mutathatja.

SZOCIOLINGVISZTIKAI

Magabiztosan, világosan és udvariasan ki tudja fejezni magát formális, vagy informális stílusban, az adott szituációnak és az érintett személynek megfelelő módon.

PRAGMATIKAI

Világos leírást vagy elbeszélést tud kidolgozni, mondanivalójának főbb pontjait kifejtve, megfelelő  részletekkel és példákkal alátámasztva.


 
 

Ny.sz.: 01-0894-05

Idén 18 éves a Peregrinus Nyelviskola!
Óriási kedvezmény most a tanfolyamokra!

Június 1-5ig 30.000.-Ft kedvezményt biztosítunk

tanfolyamóráink díjából.


Következő tanfolyamindítás:

 Június:       1; 15; 29.
Július:      13; 27.
Augusztus: 10; 24.


Hírlevélfeliratkozás:
Online ügyfélszolgálat.
Hívj minket!
német nyelvtanfolyam
Előnyeinkangol nyelvtanfolyam

panoráma
nyelviskola
1073 Budapest, Erzsébet krt. 13. I/6. a Blaha Lujza térnél
honlapkészítés | turisztikai marketing